Er is al langer een wereldwijde beweging gaande. Terug naar af. Terug naar de wortels, het begin. Dit is op allerlei vlakken gaande. Steeds meer mensen verbouwen zelf wat groente en fruit in hun tuin. Of anderen kopen ergens een stukje land om daar rustig te wonen en zelfvoorzienend te zijn. Biologisch eten, zelf gezonde producten maken, zoals kefir of kombucha, is ook erg in trek. Op interieur gebied is er een trend in natuurproducten zoals hout. Ook zien we een groeiend interesse naar natuur begraven. Je ziet het op allerlei vlakken.

Mensen willen terug. Maar terug naar wat? Terug naar zoals het was. Er is een groeiend verlangen naar echtheid en geen nep. Want wat is er nog echt in deze wereld? Foto’s worden opgepimpt, de rimpels weggewerkt, een filtertje erover. Allerlei afbeeldingen die met A.I. worden gecreëerd en levensecht lijken. Maar niet echt zijn. Wat is nog waar, wat is nog echt?
Ondergronds is er een ontevredenheid gaande, een verlangen naar echtheid en eenvoud. En misschien ook wel puurheid.

Ik geloof dat God in deze laatste dagen (zoals de Bijbel dat noemt) machtig in beweging is om mensen naar Zich toe te trekken. Een verlangen en kracht die mensen beweegt om terug te keren naar hun Schepper. Het is Zijn liefde die roept. Sommigen vullen het in door terug naar de natuur te gaan. Maar diep van binnen verlangen ze naar hun Schepper, die ze nog niet ontmoet hebben. Naar het begin, daar waar Adam en Eva in de hof wandelden met God en de tuin bewerkten. In harmonie met God, elkaar en de natuur. De oorsprong.

Afgelopen zomer nog voor de oorlog in Israël begon, was er een melding van een vooraanstaand rabbijn Lundin, dat er sinds 1948 nog nooit zoveel Joden zich bezig hielden met God. De aanmeldingen voor de Torah scholen en de studiehuizen voor vrouwen waren enorm gestegen.
Maar ook nu zeer recent, in al de ellende die in Israël gaande is, is er een stijgend percentage van biddende Israëli soldaten tot wel 90%. God brengt Zijn volk weer aan Zijn hart.

Ook in de christelijke wereld is deze kracht bezig. Christenen die moe of teleurgesteld waren, beginnen terug te keren naar hun God, naar hun eerste liefde.
Er is een groeiend verlangen om God te zien bewegen in hun eigen leven en in de wereld. Een verlangen dat God mensen van alle lagen van de bevolking toevoegt aan Zijn Bruid. Om hen te reinigen van hun zonden en tot Zijn kinderen te maken. Dit verlangen is niet van henzelf maar wordt bewerkt door God zelf.
De Geest dringt steeds meer christenen, dat het ernst is. Dat het tijd is om in hun ‘binnenkamer’ te gaan voor tijd en gebed met God, zodat ze gevuld zullen zijn met Zijn liefde en kracht. En de beroering die over de wereld gaat het hoofd te kunnen bieden.

Er is een grote strijd gaande tussen licht en duisternis. Die al beschreven staat in de Bijbel. De duisternis is hard bezig om een wereldsysteem op poten te zetten (Agenda 2030). Het net van controle sluit zich steeds meer om de mensheid. En maar weinigen zien de val.
De ontwikkeling van 15 minuten steden, groeiend aantal camera’s, het kontante geld dat verdwijnt, alles wat gekoppeld wordt aan de telefoon, bankrekening en digitaal ID. Je telefoon of horloge die alles meet wat je doet en waar je gaat. En voor het gemak laten we ons bedienen door technologieën, die voor ons denken. Enz. enz.
Het klinkt allemaal onschuldig, maar dit alles is wel heel gunstig en handig om mensen in de gaten te houden en vervolgens te gaan beheersen. Het leert mensen niet meer om zelf na te denken.
In dit hele plan wordt openlijk gesteld, dat ‘in 2030 niemand meer eigen bezit heeft en gelukkig is’. Dit is een bijzondere uitspraak… (lees artikel voor meer info)
Dit streven naar totale controle is niet nieuw. Dit is van het begin altijd het karakter van de duisternis geweest. Mensen tot slaaf maken en overheersen.
Maar waar blijft dan de vrijheid die God de mensheid geschonken heeft?

Maar de afloop van deze tijd is ook al bekend! God zal overwinnen, ondanks dat we nog door een (op zijn zachts gezegd) heel bewogen tijd heengaan.
De bemoediging nu voor ons is: Ook God is machtig in beweging! Hij is in opmars en maakt Zijn kinderen (Bruid) klaar om nog te schitteren in deze laatste tijd en om de Bruidegom te gaan ontmoeten. Want Jezus komt snel terug. Alles wijst erop.

Lieve mensen, maak ernst, de tijd is kort, ga terug naar de Bron. Keer je tot de Heer, zoek Hem om van Hem te horen hoe ieder van ons kan meebewegen in Zijn grote plan. Hij wil het ons allemaal maar wat graag bekendmaken.

Roep Mij aan en Ik zal je antwoorden en Ik zal je grote en machtige dingen bekendmaken, waarvan je nog niet weet.  – Jeremia 33 vers 3

GEBED