Wat moeten we doen om vrede met God te krijgen?

Dit was de vraag van mensen aan de apostel Petrus. En hij gaf dit antwoord:
 •  
   
  BEKEER JE TOT GOD
   
 •  
  WORD GEDOOPT IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS TOT VERGEVING VAN JE ZONDEN
   
 •  
  ONTVANG DE GAVE VAN DE HEILIGE GEEST
   
Petrus noemde deze 3 onderdelen om geboren te worden als kind van God. Hij bedoelde niet dat, door deze handelingen te doen, mensen hun redding zouden verdienen, maar hij bedoelde het als een reactie of bevestiging op Gods redding door de dood en opstanding van Jezus Christus.
De wedergeboorte of het geboren worden als kind van God begint bij de bekering tot God en daarbij het geloof in het volbrachte werk van Jezus voor jou. (zie GODS ACTIE) Vervolgens is er de doop in Christus en de doop in de Heilige Geest. De volgorde van deze twee staat niet vast. We zien beide volgorden voorkomen in de Bijbel. ( Handelingen 2 vers 38; 1 Johannes 5 vers 7-8; Handelingen 8 vers 12-17; Handelingen 10 vers 43-48)