‘Here God, ik erken dat ik schuldig sta tegenover U en eeuwige straf verdien.
Ik heb een Redder nodig.
Ik kan niet op mijn eigen goedheid vertrouwen.
Ik keer me af van mijn zonden en leven zonder U.
Ik dank U, dat Jezus ook mijn straf heeft gedragen en zo de weg heeft vrijgemaakt tot U.
Ik wil al mijn vertrouwen op Jezus alleen stellen.
Vergeef al mijn zonden en maak mij een nieuw mens.
Ik wil U gehoorzamen en volgen en Uw kind worden. Vervul mij op dit moment met Uw Heilige Geest.
Ik vraag dit in Jezus’ naam en ik dank U dat U geen bidder in de steek laat.’
Amen.