Want God heeft jou en mij lief

Wat je aandacht schenkt, groeit

Het A-team

Bereik ons met een bericht

WANDELEN OP WATER

Doe een
 stap op het water als Jezus zegt: Kom!

God wil machtig bewegen. Hij zoekt mensen, die het lef hebben met Hem mee te bewegen in vol vertrouwen en overgave.

Geroepen tot een samenwerking met de Almachtige om het overwinnend leven van Jezus te leven en anderen daarin mee te nemen.

Ik kan alleen maar zeggen wat mijn Vader zegt.

– Arjan

Hoe ver wil jij met God gaan? God is oneindig.

– Amanda

Avonturen met God!
Wat Hij met ons doet, wil Hij ook met jou doen.

Een nieuw bericht over onze belevenissen. Er is beweging rond het huis-verhaal. Maar andere beweging […]
De dagen hebben weer meer daglicht. Een verwachting voor het aanbreken van een nieuw seizoen […]
Er is al langer een wereldwijde beweging gaande. Terug naar af. Terug naar de wortels, […]

Blijf op de hoogte wanneer een nieuw blogbericht wordt geplaatst.


Versterk je relatie met God en word een krachtig volgeling van Jezus.

Citaten

Laat je bemoedigen door uitspraken van geloofshelden:

Gebed is niet het overwinnen van Gods terughoudendheid, maar het vasthouden aan Zijn bereidwilligheid.

Maarten Luther

We hebben nog niet gezien, wat God kan doen door iemand, die zich volledig heeft overgegeven aan Hem.

D.L. Moody

Vraag God nooit iets te doen, wat Hij al gedaan heeft.

Vraag God nooit iets te doen, wat Hij jou gezegd heeft te doen.

TL Osborn
AVONTUREN

Leef Jezus, 
altijd
 en overal 

Nederland of Verwegistan,
Gods kracht is dezelfde.

Schrijf ons je bericht.